20 november 2017 • NIEUWE BUITENSOCIËTEIT • Zwolle

Accreditatie

Diverse beroepsverenigingen hebben reeds accreditatiepunten toegekend.

Registratie

Eigen bijdrage: € 85,-     

Bent u als gezin en zorgverlener klaar voor integrale kindzorg? Een keten waarin iedereen samenwerkt en waarbij de wensen en behoeften van kind en gezin centraal staan.

20 november 2017 is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Daarom organiseren het Ronald McDonald Kinderfonds en Stichting Kind en Ziekenhuis op deze dag een bijzonder congres met vernieuwende ontwikkelingen rondom vier thema’s:

  1. Psychosociaal
  2. Digitale zorg
  3. Kwaliteit
  4. Onderzoek & wetenschap

Een belangrijk congres met 12 breakout sessies waaruit gekozen kan worden.
De kosten zijn € 85 en er zijn accreditatiepunten aangevraagd.

UITGELICHT

13:50 breakout sessie
Reductie medisch traumatische stress

Een van de breakout sessies wordt gegeven door hoogleraar Martha Grootenhuis. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar de psychosociale gevolgen van chronische ziekte op de kinderleeftijd, in het bijzonder kinderkanker. Tijdens de breakout sessie gaat Grootenhuis in op de vraag waar de ontwikkelingsgerichte zorg in het Princes Maxima Centrum- voor staat. Hierbij ligt de focus op het verminderen van medisch traumatische stress. Ook gaat zij in op digitale toepassingen rondom het chronisch zieke kind.

Want om de herkenning van problemen vroegtijdig te herkennen, maakt Grootenhuis in toenemende mate gebruik van webbased toepassingen. Zoals KLIK, waarmee systematisch de ontwikkeling van chronische zieke kinderen in beeld gebracht wordt en hier aandacht aan te besteden in de klinische praktijk (www.hetklikt.nu).

Prof. Dr. Martha Grootenhuis

Hoogleraar Psychosociale zorg, Prinses Maxima Centrum

Stichting Kind en Ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis is dé patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de medische zorg. Kind & Ziekenhuis bevordert al 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.
Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van alle kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies. De Kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg.

Ronald McDonald Kinderfonds

Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders. Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar zijn. In dertien Ronald McDonald Huizen logeren ouders en broertjes en zusjes op loopafstand van het ziekenhuis, in elf Ronald McDonald Huiskamers ontvluchten kinderen en ouders de ‘witte muren’ van het ziekenhuis en in drie (aangepaste) vakantiehuizen komen gezinnen met een zorgintensief kind op adem tijdens een welverdiende vakantie. Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie en functioneert dankzij vrijwilligers, sponsors en donaties.