20 november 2017 • NIEUWE BUITENSOCIËTEIT • Zwolle

Accreditatie

Diverse beroepsverenigingen hebben reeds accreditatiepunten toegekend.

Registratie

Eigen bijdrage: € 85,-     

Bent u als gezin en zorgverlener klaar voor integrale kindzorg? Een keten waarin iedereen samenwerkt en waarbij de wensen en behoeften van kind en gezin centraal staan.

20 november 2017 is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Daarom organiseren het Ronald McDonald Kinderfonds en Stichting Kind en Ziekenhuis op deze dag een bijzonder congres met vernieuwende ontwikkelingen rondom vier thema’s:

  1. Psychosociaal
  2. Digitale zorg
  3. Kwaliteit
  4. Onderzoek & wetenschap

Een belangrijk congres met 12 breakout sessies waaruit gekozen kan worden.
De kosten zijn € 85 en er zijn accreditatiepunten aangevraagd.

UITGELICHT

10:15 plenaire sessie
Voor je kind doe je alles…
(en u kunt erbij helpen)

“Geloof me: niemand wil dat hij hulpmiddelen als een rolstoel, aangepaste stoel of aangepaste kinderwagen voor zijn kind moet aanvragen. Toch lijkt het alsof bij elke aanvraag er gekeurd wordt of het echt wel nodig is.” Aan het woord is Bram Verbrugge. Hij is de vader van Sara, die een zeldzame spierziekte heeft.

Tijdens deze plenaire sessie gaat Bram in op zijn ervaringen in de zorg. Hij pleit voor samenwerking tussen instanties, arts en huisarts. Voor erkenning dat je kind ziek is, zodat je niet elke keer weer je verhaal moet doen. Ook breekt hij een lans voor een centraal loket waar je terecht kan met je vragen en je zoektocht naar bijvoorbeeld hulpmiddelen en wie wat vergoedt.

Bram: “Het zou aan de situatie van onze Sara niets veranderen. Maar mensen die een ernstig ziek kind hebben gaan al door zoveel ellende. Het zou fijn zijn als op deze punten de zorg soepel verloopt. Dan zouden wij als ouders net wat fitter door het leven gaan. En daar heeft Sara zeker wel baat bij.”

Bram Verbrugge is vader van Sara. Sara heeft een zeer zeldzame spierziekte. Bram Verbrugge vertelt tijdens de plenaire sessie over zijn ervaringen als vader met een zorgintensief kind en welke muren en geslecht kunnen worden.

Bram Verbrugge

Ervaringsdeskundige – vader van Sara

Stichting Kind en Ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis is dé patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de medische zorg. Kind & Ziekenhuis bevordert al 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.
Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van alle kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies. De Kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg.

Ronald McDonald Kinderfonds

Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders. Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar zijn. In dertien Ronald McDonald Huizen logeren ouders en broertjes en zusjes op loopafstand van het ziekenhuis, in elf Ronald McDonald Huiskamers ontvluchten kinderen en ouders de ‘witte muren’ van het ziekenhuis en in drie (aangepaste) vakantiehuizen komen gezinnen met een zorgintensief kind op adem tijdens een welverdiende vakantie. Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie en functioneert dankzij vrijwilligers, sponsors en donaties.