DOELGROEPEN

Het congres is bedoeld voor;

 • (Kinder)artsen
 • Kinder-, transfer- en jeugdverpleegkundigen
 • Pedagogisch medewerkers
 • Kinderthuiszorgorganisaties
 • Verpleegkundig kinderdagverblijven
 • Verpleegkundig kinderzorghuizen
 • Kwaliteitsmanagers
 • Patiëntenorganisaties
 • Ouders
 • Revalidatiecentra
 • Verzekeraars
 • Gemeenten
 • Jeugdzorg
 • Beleidsmakers
 • ….. en andere belanghebbenden. Allemaal cruciaal onderdeel van dezelfde keten.

Zijn we met elkaar klaar voor kind- en gezinsgerichte zorg zonder muren?