ERNA VREEKE

Vanuit de overtuiging dat ICT en technologie in de zorg het werk leuker, makkelijker en efficiënter kan maken ondersteun ik professionals, door in projecten een verbinding te maken met technologie, de praktijk en de professional.
Inzet van technologie in de zorg wordt door veel partijen gezien als essentieel om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. De professionals, verpleegkundigen en verzorgenden spelen hierin een belangrijke rol. Vernieuwing komt alleen tot stand als er een beweging ontstaat tussen de praktijk, de zorginstelling en landelijke organisaties. Mijn betrokkenheid bij de beroepsgroep V&VN is hierbij van grote waarde.

 

Breakout sessie: 13.00 Carrousel van innovatieve digitale tools – Bouwstenen: generieke digitale kindverpleekundige overdracht