JAN PETER RAKE

Jan Peter Rake is een van de eerste kinderartsen die zowel binnen (vanaf oktober 2017 in het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG, daarvoor in het Martini Ziekenhuis Groningen) als buiten (bij KinderThuisZorg) het ziekenhuis werkzaam is. Hierdoor ziet hij als geen ander het belang van continuïteit van zorg door de muren van het ziekenhuis heen. Op dit moment ziet hij zichzelf als bruggenbouwer tussen de intra- en extramurale medische kindzorg. Hij hoopt dat over een aantal jaren geen bruggen meer nodig zijn en beide werelden vanzelfsprekend naadloos op elkaar aansluiten. Zodat continuïteit van zorg, en daarmee kwaliteit en veiligheid, vanzelfsprekend zijn. Waar het zieke kind ook verblijft!

 

Sessie: 11.40 Slecht de muren!